Deelname Voorwaarden

De Stichting Survivalrun Lingezegen is aangesloten bij de Survivalrun Bond Nederland (SBN).

Klik HIER voor de Deelnemers Voorwaarden van de SBN.

aanvullende voorwaarden :

Overdragen startbewijs: in afwijking van de Deelnemers Voorwaarden van de SBN kun je bij verhindering een startbewijs overdragen aan iemand anders. Stuur ons dan een email () met daarin duidelijk jouw naam en de volgende gegevens van je vervanger : naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, noodnummer (ICE) en e-mailadres. De financiën moet je zelf met je vervanger regelen. LET OP ! : overdragen kan alleen binnen dezelfde startcategorie en tot uiterlijk tot en met zaterdag 7 april 2018.

Restitutie: Er zal geen restitutie van het inschrijfgeld plaatsvinden. Dit in verband met de reeds gemaakte kosten. Voor uitzonderlijke gevallen kan per e-mail een verzoek bij de wedstrijdorganisatie ingediend worden ().

Toestemming gebruik beeldmateriaal : als deelnemer aan de run verleen je bij voorbaat toestemming voor openbaarmaking van tijdens of rond de run gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop je zichtbaar bent. Je kan hiervoor geen vergoeding van de organisatie vorderen.

SPONSOREN

par-lingezegen

logo uitrwaarde ruimte voor recreatie

logo-van-amerongenwolfsakker logo

logo-runners-world

logo decathlon

koninklijke marine logo

quality networks

combekk homeware

logo intratuin

wetering logo

ntp groep logo

logo-r2h